Blokkere nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du blokkerer nøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Oppføring på blokkeringsliste brukes til å blokkere tapte nøkler slik at de ikke kan åpne låser, ved å bringe informasjonen på den tapte nøkkelen til låsene. Å sette en tapt nøkkel på en blokkeringsliste er den mest effektive metoden for å sikre at den tapte nøkkelen ikke fungerer i systemet lenger.

Du finner mer informasjon om blokkeringslister i Blokkeringsliste.

Det er mulig å legge en nøkkel til i blokkeringslisten uten programmeringsnøkkelen, men fjerning av nøkler fra blokkeringslisten krever alltid programmeringsnøkkelen av sikkerhetsmessige årsaker.

ADVARSEL:

S5-nøkler kan bringe informasjon om 50 blokkerte nøkler til låsene. Bruk en programmeringsnøkkel hvis

 • du må blokkere flere enn 50 nøkler på én gang

 • du må oppdatere en lås som har en blokkeringsliste som ikke har vært oppdatert på lenge, for eksempel år

Du går frem på følgende måte for å legge til en nøkkel i blokkeringslisten.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom blokkeringsliste.

 2. Velg Legg til blokkeringsliste.

  Veiviseren Legg til på blokkeringsliste åpnes.

 3. Velg Legg en nøkkel til blokkeringslisten.
 4. Velg nøkkelen du vil legge til på blokkeringslisten.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg hvordan du går frem med de berørte låsene.

  Alternativene er:

  • La stå på planleggingsstatus — Velg La stå på planleggingsstatus hvis du vil la blokkeringslisten stå på planleggingsstatus og bestille den senere. Etter dette vil blokklistens status være Under planlegging.

   Merk:

   Så langt har du bare lagt til nøkkelen i blokkeringslisten, men den nye versjonen av blokkeringslisten er ikke sendt til nøklene, som vil spre listen til låsene. Når du vil sende den nye blokkeringslisteversjonen til nøklene, se Bestille blokkeringsliste.

  • Bestille blokkeringsliste: Velg Bestille blokkeringsliste hvis du vil bestille blokkeringslisten fra serveren og sende den til telefonnøklene. Det andre alternativet er å bruke S5-nøkler på leseren for å innhente den nye blokkeringslisten, som de bringer til de frakoblede låsene. Etter dette vil blokklistens status være Bestilt.

 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Klar.
 10. Klikk på Lukk.