Bestille blokkeringsliste

Dette avsnittet beskriver hvordan du bestiller en blokkeringsliste i iLOQ 5 Series Manager.

Denne funksjonen brukes til å bestille en blokkeringsliste som ble definert tidligere og ble værende på planleggingsstadiet.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom blokkeringsliste.

 2. Velg Bestill blokkeringsliste.
  Veiviseren Bestille liste åpnes.
 3. Velg Bestill blokkeringsliste.

  Endringene i blokkeringslisten vises i kolonnen Endring. Hvis kolonnen er tom, vil det ikke bli noen endringer for den nøkkelen.

 4. Klikk på Neste.
 5. Klikk på Klar.
 6. Et sammendragsvindu vises.
 7. Klikk på Lukk.