Returnere nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du returnerer nøkler.