Fjerne S50-telefonnøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du fjerner en telefonnøkkel i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg telefonnøkkelen som skal fjernes fra Bla gjennom nøkler-listen.
 3. Høyreklikk på nøkkelen og velg Returner og tøm nøkkel.
  Veiviseren Returnere nøkler åpnes.
 4. Velg Returner nøkler.
 5. Klikk på Neste.
 6. Velg hvordan du håndterer nøkkelinformasjonen.

  Velg ett, begge eller ingen av alternativene nedenfor:

  • Beholde returnerte nøkler i systemet — Velg denne avkrysningsboksen hvis du vil beholde nøkkeldefinisjonen i systemet.

   Nøkkelen vil bli stående på statusen Under planlegging.

  • Beholde nøkkelforbindelser til personer — Velg denne avkrysningsruten hvis du vil beholde nøkkelens tilknytninger til personer.

 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.
 9. Klikk på Klar.
 10. Et sammendragsvindu vises.
 11. Velg om du vil skrive ut et dokument om retur av nøkler.

  Alternativene er:

  • Ikke skriv ut — Velg denne radioknappen for å hoppe over utskriftsalternativet.
  • Skriv ut returdokument til hver nøkkel — Velg denne radioknappen for å skrive ut et returdokument til hver returnert nøkkel.
  • Skriv ut returdokument for nøkler per person — Velg denne radioknappen for å skrive ut et returdokument for nøkler person.
 12. Klikk på Lukk.

  Telefonnøkkelens programmeringsstatus er Sendt til telefonen bekrefter at nøkkelen er fjernet. Overvåk telefonnøkkelens status ved å velge Oppdater til nøkkelen forsvinner eller går over i programmeringsstatusen Under planlegging.

 13. Hvis du velger et alternativ for å skrive ut et returdokument, åpnes returdokumentet i en ny kategori.