Redigere PIN-kodenøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du administrerer PIN-kodenøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Administrasjon av PIN-kodenøkler består av to hovedoppgaver:

 • Redigere og vise PIN-kodenøkler, som beskrives nedenfor.

 • Overlevering av PIN-kodenøkler til nøkkelinnehaverne. Du kan ta med PIN-kodenøkkelen i nøkkelens overleveringsrapport ved å legge til feltet PIN-kodenøkkel i rapporten.

  Vil du ha flere opplysninger, kan du se Redigere låssystemets rapporttekster.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg den ønskede nøkkelen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere PIN-kode.

  Veiviseren Redigere PIN-kodenøkkel åpnes.

 4. Velg Redigere PIN-kode.
 5. Nøkkelvalgvinduet åpnes.
 6. Klikk på Neste.
 7. Vinduet Redigere PIN-kodenøkkel åpnes.

  Velg Krav om PIN-kodenøkkel med radioknappene. Alternativene er:

  • Ingen tilgang når det kreves PIN-kode — Nøkkelen har ikke tilgang i periodene når låsen krever PIN-kode.
  • Tilgang uten PIN-kode — Nøkkelen har tilgang uten PIN-kode i periodene når låsen krever PIN-kode.
  • Tilgang med PIN-kode — Nøkkelen har tilgang med PIN-kode i periodene når låsen krever PIN-kode. Hvis du velger dette alternativet, velger du også innstillingen Generere en PIN-kode. Alternativene er:
   • Beholde gjeldende PIN-kode for nøkkelen — Alle nøkler har en automatisk genererte PIN-kode. Velg dette alternativet hvis du ikke vil endre PIN-koden.
   • Generere ny PIN-kode for nøkkelen — Velg dette alternativet hvis du vil endre PIN-koden og la iLOQ 5 Series Manager generere en ny PIN-kode.
   • Skriv inn ny PIN-kode for nøkkelen — Velg dette alternativet hvis du vil endre PIN-koden manuelt eller se den gjeldende PIN-koden. Hvis du velger dette alternativet, vises to nye felt:
    • Gjeldende kode — Dette feltet viser gjeldende PIN-kode.
    • Ny kode — Skriv inn den nye PIN-koden for nøkkelen.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.