Redigere nøkler

Dette kapitlet beskriver hvordan du redigerer nøkkelegenskaper.