Endre kommunikasjonsinnstillinger

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer kommunikasjonsinnstillingene til en nettverkmodul i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom nettverksmoduler.

 2. Velg ønsket nettverksmodul.
 3. Høyreklikk for å velge Endre kommunikasjonsinnstillinger.

  Du kan gjøre endringer slik:

  • Programmingsforespørsler er tillatt fra adresse - Du kan velge om nettverksmodulen skal godta forespørsler.
  • Server har lov til å sende oppgaveforespørsler - Kryss av denne avkrysningsruten hvis du har opprettet en brannmurregel for å tillate serveren å sende oppgaver og forespørsler umiddelbart til nettverksmodulen.
  • Nettverksmodulens IP og port - I dette området kan du definere hvordan låssystemet innhenter nettverksmodulens IP-address og port. Alternativene er:
   • Data rapportert av nettverksmodulen brukes - Velg denne radioknappen hvis låssystemet innhenter nettverksmodulens IP-adresse og port som rapportert av nettverksmodulen selv.
   • IP av nettverksmodulen brukes - Velg denne radioknappen hvis låssystemet innhenter nettverksmodulens IP-adresse og port som rapportert av nettverksmodulen selv. I dette tilfellet legger du inn porten i feltet som vises når du velger radioknappen.
   • Inngangs-IP og port - Velg denne radioknappen hvis du vil legge inn IP-adressen og porten manuelt. I dette tilfellet legger du inn IP-adressen og porten i feltene som vises når du velger radioknappen.
 4. Velg Lagre og lukk.