Programmeringsnøkler

iLOQ P55S-programmeringsnøkkelen vises på figuren nedenfor:

Figur 1. Programmeringsnøkkel
Programmeringsnøkkel

For å distribuere og vedlikeholde et låsesystem iLOQ i 5-serien må du ha databasetilgang og en spesifikk programmeringsnøkkel. Hvert låsesystem krever en programmeringsnøkkel. Vi anbefaler å utstede minst tre programmeringsnøkler per låsesystem. En distribuert programmeringsnøkkel kan nullstilles og slettes for ny bruk i et annet låsesystem.

Programmeringsnøkkelen brukes til å logge på et låsesystem med iLOQ Manager, til vedlikeholdsoppgaver slik som programmering av nøkler og låser (hvor da programmeringsnøkkelen fungerer som en fysisk krypteringsnøkkel) og til å lese adgangslogger fra låsesylindre og nøkler. Programmeringsnøkkelen har eget, internt minne, noe som betyr at programmerings- og logglesingsoppgaver kan overføres til minnet for offline bruk.

En programmeringsnøkkel kan tilordnes flere brukere, og én enkelt bruker kan ha flere programmeringsnøkler. Bruksrettigheter kan variere avhengig av programmeringsnøkkelen som benyttes.

Programmeringsnøkkelen er avgjørende for sikkerheten til låsesystemet. Det må utvises stor forsiktighet ved lagring og bruk av programmeringsnøkler. Det anbefales å utpeke en ansvarlig person for programmeringsnøklene. Distribuerte programmeringsnøkler skal oppbevares på et sikkert sted, f.eks. i en brannsikker safe.

En programmeringskabel A00.17 og en programmeringsadapter A00.18 er tilgjengelige for programmeringsnøkkel for å kunne programmere ulike produkter i iLOQ 5-serien med bare én enhet.

Figuren nedenfor viser programmeringskabelen A00.17 og programmeringsadapteren A00.18.