Pare programmereren med PC-en over Bluetooth

Dette avsnittet beskriver hvordan du parer programmereren med PC-en over Bluetooth.

Bare programmerere med Bluetooth-brikke kan kommunisere med PC-en over Bluetooth.

Gå frem slik.

  1. Koble programmereren til PC-en med USB-kabelen.
  2. Installer driverne som beskrevet i Installere iLOQ 5 Series Manager.
  3. Legg til en ny Bluetooth-enhet på PC-en.
  4. Ved paringen trenger du paringskoden 90630.
  5. Etter vellykket paring vises enheten i Enhetsbehandling > Ports COM/LPT > Standard Serial over Bluetooth link.