Installere iLOQ 5 Series Manager

Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer iLOQ 5 Series Manager.

Du kan laste ned iLOQ 5 Series Manager fra forskjellige AWS-regioner. Det anbefales at du laster ned programvaren fra regionen der låssystemet befinner seg.

Gå frem slik.

  1. Logg deg på Windows som administrator.
  2. Installer programvaren fra https://www.iloq.com/en/single_product/manager-software-s5sb/. Vær oppmerksom på region.
  3. Følg veiviseren for å installere iLOQ 5 Series Manager og den nødvendige programvarestrukturen.