Installere iLOQ Manager

Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Logg deg på Windows som administrator.
  2. Installer programvaren fra http://s10.iloq.com/iLOQS65Manager/iLoqManagerS65.application.
  3. Følg veiviseren for å installere iLOQ 5 Series Manager og den nødvendige programvarestrukturen.