Legge til programmeringsnøkler

Du kan legge til programmeringsnøkler i låssystemene på to måter.

  • Legge til en programmeringsnøkkel og tildele den til en bruker.
  • Hvis du vil tildele brukeren senere, velger du Legg til en programmeringsnøkkel.

Det anbefales å tilordne programmeringsnøklene til de utpekte brukerne når dette er mulig. Dette sikrer at programmeringsnøkkelen alltid har en utpekt, ansvarlig person.