Onlinesystem

iLOQ Online er en utvidelse av S5- og S50-produktfamiliene. Hovedfunksjonene i iLOQ Online-systemet er:

 • Fjernstyring av iLOQ S5 ovale låssylindre.

 • Ekstern programmering av iLOQ S5- og S50-nøkler.

 • Fjernstyring av dører utstyrt med elektroniske låser og iLOQ S5 ovale låssylindre. Dører kan låses opp:

  • Ved å bruke en nøkkel på en RFID-leser samtidig som nøkkelen oppdateres hver gang nøkkelen brukes til å låse opp døren.
  • Ved å bruke en kombinasjon av en RFID-nøkkel og en PIN-kode.
  • Ved å bruke en kode. Dette alternativet kan brukes til å gi adgang for personer som ikke har og ikke vil ha nøkkel, som f.eks. gjester.
  • Med kalenderkontroll.

iLOQ Online inkluderer følgende komponenter:

 • N500-nettbro. Nettbroen fungerer som en forbindelse mellom iLOQ-serveren og dørmodulene og andre bussenheter.
 • N501 4G-dørmodul. Dørmodulen er en uavhengig dørmodul plassert i nærheten av døren og koblet til serveren. Den styrer enhetene installert på døren, slik som S5 ovale låssylindre, elektriske låser og RFID-lesere.
 • N502-dørmodul. Dørmodulen er en bussenhet plassert nær døren. Den styrer enhetene installert på døren, slik som låssylindre, elektriske låser og RFID-lesere.
 • N50xi RFID-leser. RFID-leseren brukes til å styre den elektroniske låsen og oppdatere nøkkelen med blokkeringslisteoppgaver til låser som ikke har nettverksforbindelse. RFID-leseren kan kobles direkte til hovedbussen til N500-nettbroen eller til N501 4G-dørmodul eller N502-dørmodulen.

Systemet kan bestå av én eller flere nettbroer og 4G-dørmoduler. Flere bussenheter kan kobles til én nettbro. 4G-dørmodulen styrer bare én dør. For å behandle Online-enheter bruk iLOQ Manager.