Problemløsning

Denne delen inneholder instruksjoner for feilsøking i onlinesystem.

Tabell 1. Problemløsning
LED Indikasjon Problem Løsning
Nettbro generelt
VCC, 5V, VDD, 5V BUS Lyser ikke Maskinvarefeil i nettbro. Erstatt nettbro.
DC/POE/POE+ Lyser ikke Strømforsyningsproblem. Sjekk sikring F1. Sjekk strømforsyning.
Nettbro i OPERATING-modus
RS-485 STATUS Rødt Strømforsyningsproblem på en bussenhet. Sjekk tilkoblingene og se etter kortslutninger og feilkoblinger.
RS-485 STATUS Blinker rødt

Konfigurasjonen oppdaget på bussen, er forskjellig fra den som ble lagret ved forrige utføring av bussenhetskonfigurasjonen. For eksempel:

 • Det er færre eller flere enheter i bussen, eller slaver koblet til en dørmodul, enn det skal være.
 • Oppsettet av OPTIONS-DIP-brytere for en dørmodul er endret.
 • En programmeringsstatus for en dørmodul er endret.
 • Hvis du har endret busskonfigurasjonen med hensikt, fullfører du den nye busskonfigurasjonen ved å kjøre oppsett på nytt, se Fullføre konfigurasjon av bussenhet på nettbro.
 • Hvis du ikke har endret busskonfigurasjonen, sjekker du koblingene til bussenhetene og slavene koblet til dørmodulen. Den berørte dørmodulen indikerer feilen ved å blinke rødt fire ganger.
RS-485 STATUS Oransje Lav spenning på en bussenhet. For lange kabler eller for mange enheter i bussen. Doble strømkablene eller redusert antall enheter i bussen. Hvis PoE brukes, bruker du PoE+ eller en ekstern strømforsyning i stedet.
RS-485 STATUS Blinker oransje Fastvareoppdatering pågår. IKKE slå av enheten. Se Programvare- og fastvareoppdateringer.
RS-485 STATUS Av Ingen enheter ble funnet i bussen. Sjekk bussenhetstilkoblingene. Fullfør nettbrokonfigurasjonen, se Fullføre konfigurasjon av bussenhet på nettbro.
FUNC1 Blinker rødt Fullføring av bussenhetskonfigurasjonen har mislyktes. Fullfør bussenhetskonfigurasjonen ved å kjøre oppsettprosedyren, se Fullføre konfigurasjon av bussenhet på nettbro.
FUNC Blinker rødt tre ganger Lav spenning på en bussenhet. For lange kabler eller for mange enheter i bussen. Doble strømkablene eller redusert antall enheter i bussen. Hvis PoE brukes, bruker du PoE+ eller en ekstern strømforsyning i stedet.
FUNC Blinker rødt fire ganger Token ikke funnet. Sett inn token.
FUNC Blinker rødt fem ganger Driftsmodus støttes ikke. Bruk en gyldig driftsmodus på dørmodulen.
FUNC Blinker rødt ti ganger Dørmodulen i formatert tilstand. Endre dørmodulen til fabrikktilstand, eller programmer dørmodulen som en lås.
FUNC Blinker rødt tretten ganger Strømforsyningsproblem. Sjekk tilkoblingene og se etter kortslutninger og feilkoblinger.
FUNC Blinker oransje Fastvareoppdatering pågår. IKKE slå av enheten. Se Programvare- og fastvareoppdateringer.
FUNC Rødt Uoverensstemmende konfigurasjon.
FUNC Oransje Konfigurasjonsfeil. Bytt til SETUP-modus og tilbake på nettbroen. Antall røde blink indikerer problemet.
Nettbro i SETUP-modus
FUNC Blinker oransje Fastvareoppdatering pågår. IKKE slå av enheten. Se Programvare- og fastvareoppdateringer.
FUNC Rødt Adressefeil, duplikatadresser på bussenheter. Endre til en unik andresse.
RS-485 STATUS Blinker oransje Fastvareoppdatering pågår. IKKE slå av enheten. Se Programvare- og fastvareoppdateringer.
Dørmodul
FEIL1 Blinker rødt én gang Adressefeil, duplikatadresser på bussenheter. Endre til en unik andresse.
FEIL Blinker rødt to ganger Driftsmodus er ikke gyldig. Endre OPTIONS-DIP-bryter S1–S4 for å få en gyldig kombinasjon.
FEIL Blinker rødt tre ganger Dørmodulen har ikke tid. Kontroller at dørmodulen har en tilkobling til nettbroen.
FEIL Blinker rødt fire ganger

Konfigurasjonen oppdaget på dørmodulen, er forskjellig fra den som ble lagret ved forrige utføring av bussenhetskonfigurasjonen. For eksempel:

 • Det er færre eller flere slaver koblet til en dørmodul, enn det skal være.
 • Oppsettet av OPTIONS-DIP-brytere for en dørmodul er endret.
 • En programmeringsstatus for en dørmodul er endret.
 • Hvis du har endret busskonfigurasjonen med hensikt, fullfører du den nye busskonfigurasjonen ved å kjøre oppsett på nytt, se Fullføre konfigurasjon av bussenhet på nettbro.
 • Hvis du ikke har endret konfigurasjonen, sjekker du koblingene til slavene koblet til dørmodulen.
LOW VOLT Rødt For lav spenning. Doble strømkablingen.
L1/L2 Oransje Låssylinder ikke programmert. Programmer låssylinderen.
L1/L2 Rødt Interferens i låsbussen. Dørmodul ignorerer låssylinder. Kontakt iLOQ.
L3 Oransje Dørmodulen i formatert tilstand. Endre dørmodulen til fabrikktilstand, eller programmer dørmodulen som en lås.
DEVICE, BRIDGE og SERVER Blinker grønt én om gangen fra øverst til nederst Fastvaren i dørmodulen oppdateres. IKKE slå av enheten. Se Programvare- og fastvareoppdateringer.
Nøkkelleser
Øverste lampe Rødt Ingen tilkobling til nettbro. Maskinvarekonfigurasjonen er endret og oppsettet er ikke kjørt. Kjør oppsettet. Se Fullføre konfigurasjon av bussenhet på nettbro.
Øverste lampe Oransje Ingen tilkobling til server, tilkobling til nettbro ok. Kontroller at nettbroen har en servertilkobling.
Alle tre lampene Lyser grønt, eller tennes og lyser grønt én om gangen fra øverst til nederst Fastvaren i nøkkelleseren oppdateres. IKKE slå av enheten. Se Programvare- og fastvareoppdateringer.
RFID-leser
Øverste lampe Blinker rødt Tilkoblingsproblem.
 • Kontroller kablene.

 • Kontroller at nettbrokonfigurasjonen er fullført.

Tabellen nedenfor viser feilsøkingsinstruksjoner som ikke er relatert til en spesifikk enhetslampe.

Tabell 2. Feilsøking ikke relatert til lamper
Problem Løsning

Ved fullføring av bussenhetskonfigurasjonen på nettbro indikerer FUNC-lampen færre enheter enn det er tilkoblet.

En tilkoblet enhet vises i enhetslisten for nettbroen i iLOQ Manager, men kan ikke programmeres eksternt. Kontroller at bruker-ID-en knyttet til nettbroen, har alle soner.
1 Lampen blinker rødt med ett sekunds mellomrom til en pause på at par sekunder. Antall blink i sekvensen angir problemnummeret.