Manuell oppdatering av fastvare for bussenhet

Dette avsnittet beskriver hvordan du oppdaterer fastvare for bussenhet manuelt.

Gå frem slik.

 1. Sett -bryteren på nettbroen til STANDBY.
 2. Sett MODE-bryteren på nettbroen til SETUP.
 3. Sett -bryteren på nettbroen til ON.
 4. Vent i ett minutt og se om FUNC- og RS-485-lampene blinker oransje.
  • Hvis de gjør det, er det bussenheter som gjennomgår en fastvareoppdatering. Vent til FUNC-lampen slukker og RS-485-lampen lyser grønt kontinuerlig.
  • Hvis de ikke gjør det, fortsetter du fra trinn 5.
 5. Sett MODE-bryteren på nettbroen til OPERATING.
 6. Følg den grønne FUNC-lampen i ca. ett minutt mens nettbroen lagrer busskonfigurasjonen. Kontroller at

  1. den grønne FUNC-lampen blinker samme antall ganger som antall enheter i hovedbussen
  2. den grønne FUNC-lampen blinker samme antall ganger som antall enheter i leserbussene, etter en pause
  3. den grønne FUNC-lampen blinker samme antall ganger som antall låssylindre koblet til dørmodulene, etter en pause

  Prosedyren er ferdig når lampene for FUNC, RS-485 STATUS, SYSTEM STATUS og SERVER CONN. lyser grønt kontinuerlig.