Doskonałość w produkcji, praktykach i procesach

iLOQ_Excellence_blog

W naszym ostatnim wpisie omówiliśmy, w jaki sposób patenty zachęcają iLOQ do ciągłego wprowadzania innowacji oraz dają nam czas i przestrzeń do opracowywania nowych produktów i rozwiązań, które spełniają potrzeby naszych klientów. Podobnie otrzymanie zezwoleń i certyfikatów od oficjalnych organów pokazuje naszym klientom, że jakość i niezawodność naszych produktów, praktyk i procesów jest na najlepszym możliwym poziomie. Jesteśmy zobowiązani do utrzymania wysokich standardów w zakresie wszystkiego, co robimy, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów i innych interesariuszy. Jednym ze sposobów zapewnienia tego jest przestrzeganie międzynarodowych norm dotyczących systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Certyfikat jakości ISO 9001:2015 to norma, która oznacza zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów i przepisów prawnych. Firma iLOQ jest dumna z posiadania owego certyfikatu obejmującego cały zakres naszej działalności. Jest on wyrazem uznania dla naszych dotychczasowych wysiłków i pomaga nam nieustannie dążyć do poprawy poziomu wydajności i zadowolenia klientów. Otrzymaliśmy również certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015. Ta międzynarodowa norma określa wymagania dotyczące skutecznego systemu zarządzania środowiskowego i zapewnia holistyczne podejście do zmniejszania wpływu na środowisko. Koncentrujemy się na przestrzeganiu obowiązujących przepisów i regulacji, aby zminimalizować wpływ, jaki nasze produkty i usługi wywierają na środowisko, oraz pracujemy nad ciągłym doskonaleniem naszych praktyk i procesów. Usługa SaaS firmy iLOQ jest oparta na dostarczonym przez Fujitsu Services Ltd. środowisku zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniającym normę ISO 27001:2013. Norma ta określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawiera również wymagania dotyczące oceny i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji.

Inwestujemy w odpowiedzialny recykling

Aktywnie uczestniczymy i promujemy odpowiedni recykling produktów zawierających elektronikę lub układy scalone, takich jak skrzynki sieciowe, przełączniki, karty przekaźnikowe i czytniki kluczy, w odpowiednich punktach zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Ta sama dbałość o recyklingowalność, którą stosujemy przy produkcji naszych produktów, dotyczy również innych aspektów naszej działalności. Staramy się minimalizować wytwarzanie odpadów we wszystkim, co robimy oraz stosujemy ekologiczne materiały na przestrzeni całego procesu, w tym w pełni recyklingowalne opakowania wysyłkowe. Członkostwo w następujących organizacjach: Ekologiczny rejestr opakowań (RINKI Ltd), Stowarzyszenie producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SELT) oraz Organizacja producentów baterii i akumulatorów przenośnych (Recser Ltd) gwarantuje, że iLOQ spełnia wymagania dotyczące recyklingu produktów określone przez dyrektywy UE.

Atesty produktów poparte ciągłym badaniem

Aby zagwarantować jakość, bezpieczeństwo i niezawodność oraz mieć pewność, że produkty iLOQ zawsze będą spełniać wymagania europejskich organizacji sektora bezpieczeństwa, są one poddawane obszernym procedurom rozwojowym i testowym. Jednostki certyfikujące przeprowadzają następnie własne testy i przyznają zezwolenia na podstawie ich wyników. Podczas testów wewnętrznych dedykowany zespół iLOQ wykorzystuje całą paletę narzędzi — specjalistycznych i codziennego użytku — do sprawdzenia, czy produkty spełniają założenia jakościowe przed wprowadzeniem na rynek. Szeroki zakres badań w procesie certyfikacji obejmuje:

W ramach procedur testowych ściśle współpracujemy z organizacjami handlowymi i władzami lokalnymi w poszczególnych krajach, które określają wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych atestów. W Finlandii, testy są przeprowadzane przez grupę ślusarzy pod nadzorem Eurofins (wiodącej międzynarodowej grupy laboratoriów świadczącej unikalny zakres usług badawczych i pomocniczych). Istnieją różne klasy przyznawanych zezwoleń w zależności od docelowego zastosowania zamków. Np. w Finlandii, stopień 1 jest typowy dla drzwi wejściowych do mieszkań, gdzie zamek byłby używany codziennie. Natomiast stopień 3 oznacza dodatkową ochronę przed włamaniem. Istnieją również różne wymagania dla różnych rynków. Np. w krajach o bardziej ekstremalnym klimacie może być wymagany specyficzny test środowiskowy. Testy, certyfikacje i zezwolenia dają klientom pewność, że jakość produktu będzie spełniać wszelkie ich oczekiwania. Jak i że producent spełnia międzynarodowe standardy zarządzania jakością i środowiskiem w swoich praktykach i procesach. Więcej o naszych certyfikatach i ogólnej wydajności środowiskowej można przeczytać w naszym raporcie nt. zrównoważonego rozwoju. A jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych certyfikatów, nie wahaj się do nas napisać za pomocą poniższego formularza. Chętnie pomożemy.

Read also the latest posts from Blog