Zrównoważony rozwój we wszystkim, co robimy

W naszym ostatnim wpisie na blogu pisaliśmy o tym, jak dzisiejsze firmy nareszcie zdają sobie sprawę, że nie mogą już dłużej się odcinać od otaczających je ekosystemów. Wyjaśniliśmy, jak ważne jest wdrażanie odpowiednich zasad i strategii oraz prowadzenie działalności w sposób minimalizujący wykorzystanie zasobów naturalnych oraz wpływ na środowisko.

Firma iLOQ od początku istnienia jest liderem w branży zarządzania dostępem zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednakże obecnie również wpisujemy zrównoważony rozwój do naszej strategii, aby zapewnić, że każdy członek rodziny iLOQ — nasi pracownicy, a także nasi partnerzy i dostawcy — są zaangażowani w zrównoważone działanie we wszystkim, co robią.

Pierwszym etapem tej strategii jest upewnienie się, że wszyscy nasi pracownicy w pełni rozumieją nasze cele związane ze zrównoważonym rozwojem oraz to, czego się od nich wymaga w tej kwestii. Stworzyliśmy obszerny pakiet informacji i obowiązkowych modułów e-learningowych, obejmujących tak podstawy — co rozumiemy przez zrównoważony rozwój — jak i szczegóły jego wdrażania w codziennej pracy firmy iLOQ.

To nie jest jednorazowy temat; planujemy nieustannie inwestować w ciągły rozwój kompetencji, aby mieć pewność, że zrównoważony rozwój pozostanie dla nas na pierwszym miejscu — zarówno teraz, jak i w przyszłości. Działając w sposób zrównoważony, nie tylko zaspokajamy obecne potrzeby bez uszczerbku dla możliwości ich zaspokajania przez przyszłe pokolenia, ale także tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów i partnerów.

Na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa sekcja poświęcona trzem głównym filarom zrównoważonego rozwoju: środowisku, społeczeństwu i ładowi korporacyjnemu. Sprawdź ją tutaj [link do strony].

Unikalne doświadczenie

Kształcenie kompetencji jest jednym ze sposobów tworzenia i utrzymywania unikalnego doświadczenia ludzkiego dla naszego personelu, źródła naszej dumy. To podwaliny naszej strategii i obiekt zainteresowania w ramach społecznego filaru zrównoważonego rozwoju. Przykładowo dobre samopoczucie wszystkich członków rodziny iLOQ jest ważnym punktem programu i pomaga nam zapewnić wyjątkowo pozytywne doświadczenia pracowników na co dzień i podczas całej ich kariery w firmie.

Będziemy regularnie informować o naszych postępach w takich kwestiach jak analiza naszych emisji gazów cieplarnianych, gospodarka obiegowa i nasze cele rozwoju społecznego. Zapraszamy zatem do śledzenia nas na wszystkich naszych kanałach, aby być na bieżąco w kwestii naszych osiągnięć i zobowiązań w zakresie zrównoważonego działania w każdym aspekcie naszej aktywności. A w razie jakichkolwiek pytań odnośnie naszej polityki i strategii zrównoważonego rozwoju — zapraszamy do kontaktu z nami.