iLOQ tworzy wartość dla swoich interesariuszy w sposób zrównoważony 

iLOQ wprowadza dziś nowe, holistyczne podejście 360° do zrównoważonego rozwoju i przedstawia swoje cele, strategie i zaangażowanie w zrównoważone działanie w każdym aspekcie działalności. 

W dzisiejszym świecie biznesu firmy nareszcie zdają sobie sprawę, że nie mogą już dłużej się odcinać od otaczających je ekosystemów. Muszą one wdrażać odpowiednie zasady i strategie oraz prowadzić działalność w sposób minimalizujący wykorzystanie zasobów naturalnych i wpływ na środowisko. 

Całe szczęście od 2003 roku istnieje iLOQ, lider w branży zarządzania dostępem zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Firma iLOQ od zawsze opracowywała i będzie nadal opracowywać bezbateryjne rozwiązania w zakresie zarządzania dostępem. Już sam ten fakt pozwala zaoszczędzić światu rocznie 50 000 kg odpadów w postaci baterii nienadających się do recyklingu. Klucze stosowane w rozwiązaniach cyfrowych iLOQ można przeprogramować i poddać recyklingowi, co pozwala zmniejszyć ilość odpadów metalowych i zapewnia gospodarkę obiegową. Mobilne rozwiązanie zarządzania dostępem z kolei całkowicie eliminuje korzystanie z fizycznych kluczy. Zaprojektowany początkowo dla potrzeb branży użyteczności publicznej, a obecnie stosowany w wielu innych sektorach, system przypisywania praw dostępu przesyła uprawnienia zdalnie na telefony komórkowe pracowników obsługi. Skutkuje to ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko, jaki wywierają nadmierne przejazdu między obiektami i biurami administracyjnymi w celu pobrania i zwrotu kluczy. 

Procesy produkcyjne i strategia logistyczna firmy iLOQ również koncentrują się na zrównoważonym rozwoju. Firma i wszyscy interesariusze w jej łańcuchu dostaw mają ambitny, ale osiągalny cel, jakim jest uzyskanie zerowego poziomu emisji do 2050 roku.

W ciągu ostatniego roku wiele pracy włożono w strategię i plan wdrażania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej iLOQ. Zrównoważony rozwój nie jest obecnie pobocznym tematem dyskusji — bardzo często jest jej podstawą. Dla nas to oznacza, że cele i zadania związane ze zrównoważonym rozwojem stanowią integralną część strategii i działań biznesowych firmy”, wyjaśnia prezes iLOQ, Heikki Hiltunen. 

iLOQ wymaga również takiego samego poziomu zaangażowania w zrównoważony rozwój od wszystkich partnerów w łańcuchu wartości, w związku z czym muszą podpisać i zobowiązać się do przestrzegania zaktualizowanego kodeksu postępowania firmy. 

„Planujemy nadal intensywnie inwestować w ESG (środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny) jako podstawę naszego wspólnego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Za pośrednictwem nowej sekcji na naszej stronie będziemy regularnie informować o naszych postępach w takich kwestiach jak analiza naszych emisji gazów cieplarnianych, gospodarka obiegowa i nasze cele rozwoju społecznego”, podsumowuje pan Hiltunen. 

iLOQ w skrócie

iLOQ to prężnie rozwijająca się fińska firma będąca liderem w dziedzinie wdrażania rewolucyjnych rozwiązań technologicznych w branży zamków cyfrowych. iLOQ przekształca zamki mechaniczne w cyfrowe oraz mobilne systemy zarządzania dostępem. Rozwiązania iLOQ oparte są na opracowanych we własnym zakresie i opatentowanych technologiach, umożliwiających elektroniczne i mobilne zamykanie bez użycia baterii czy okablowania. iLOQ zastępuje mechaniczne i elektromechaniczne systemy zamknięć rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska, które rozwiązują problemy zagubionych lub skopiowanych kluczy, ograniczają konserwację zamków oraz minimalizują koszty cyklu życia. www.iloq.com