Możliwości wzrostu napędzane przez boom budowlany

Growth opportunities fueled by the construction boom

Oczekuje się, że globalny przemysł budowlany osiągnie szacunkową wartość 10,5 biliona dolarów do 2023 r., przy czym największy rozwój nastąpi w segmentach mieszkaniowym, niemieszkalnym i infrastrukturalnym. Głównymi czynnikami wzrostu są zapotrzebowanie na mieszkania i rosnące wymagania infrastrukturalne wynikające z rosnącej urbanizacji i stale powiększającej się liczby ludności na świecie. W ramach globalnego przemysłu budowlanego oczekuje się, że segment mieszkaniowy będzie nadal największy, a region Azji i Pacyfiku pozostanie głównym rynkiem ze względu na rosnącą urbanizację, wyższe wydatki na rozwój infrastruktury i niedrogie projekty mieszkaniowe. Wraz ze wzrostem sektora budownictwa mieszkaniowego następuje rozwój rynku zabezpieczeń. Cyfryzacja i postęp technologiczny, taki jak Internet rzeczy, zabezpieczenia w chmurze oraz popyt na systemy alarmowe i zamki bezprzewodowe, stanowią impuls dla branży. Przez ostatnie 15 lat firma iLOQ skupiała się na przekształcaniu mechanicznych systemów zamków w cyfrowe rozwiązania zarządzania dostępem. Nasze rewolucyjne produkty umożliwiają elektroniczne zamykanie bez konieczności stosowania baterii lub okablowania. W 2007 roku wprowadziliśmy iLOQ S10 — pierwszą i jedyną na świecie elektroniczną wkładkę bębenkową, która generuje potrzebną jej energię z ruchu wkładania klucza do zamka. A w 2018 roku zrobiliśmy kolejny krok naprzód , wprowadzając na rynek wkładkę iLOQ S50, która wykorzystuje najnowszą technologię NFC i smartfon do całkowitego zastąpienia tradycyjnego klucza.

Wartość dodana dla klientów

Innowacje technologiczne można nazwać udanymi tylko wtedy, gdy zapewniają wartość dodaną dla klienta. Rozwiązania iLOQ są ekonomiczne, ekologiczne i, co najważniejsze, zapewniają doskonałe doświadczenie użytkownika zarówno instalatorom, właścicielom i zarządcom budynków, jak i posiadaczom kluczy. Bez okablowania i baterii, nasze systemy są łatwe do wdrożenia. Nie wymagają zużycia energii ani konserwacji i oferują szybkie, elastyczne zarządzanie dostępem, zwiększają wartość nieruchomości i gwarantują znaczne oszczędności przez cały okres eksploatacji. Ponadto stwarzają poczucie dodatkowego bezpieczeństwa i ochrony dla posiadaczy kluczy — nawet jeśli je zgubią. W sytuacji, gdy wzrost liczby ludności i urbanizacja wywierają presję na nasze środowisko, z przyjemnością możemy przyznać, że w pewnym stopniu przyczyniamy się do ograniczenia tej presji za sprawą rozwijania rozwiązań cyfrowych, które nie wymagają zewnętrznych źródeł zasilania, okablowania ani baterii. Oznacza to zerowe zużycie energii i zerową emisję podczas codziennego użytkowania. A ponieważ nasze zamki i klucze można łatwo przeprogramować i wykorzystać ponownie, możemy z całą pewnością stwierdzić, że dostarczamy rozwiązania długoterminowe i zrównoważone. Więcej o rozwiązaniach iLOQ dla nieruchomości mieszkalnych można przeczytać tutaj. Możesz też skorzystać z poniższego formularza, aby poinformować nas, jakie przed Tobą stoją wyzwania i jak możemy Ci pomóc je pokonać.

Read also the latest posts from Blog