iLOQin lukot uuteen sairaalarakennukseen

Referenssi

iLOQin lukot uuteen sairaalarakennukseen

Lähes kaikki ovet Oulun yliopistollisen sairaalan uudessa kirurgian avohoitotalossa on varustettu iLOQin lukoilla. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikön Jorma Korhosen mukaan iLOQin digitaalinen lukitusjärjestelmä oli ainoa järkevä ratkaisu uuden sairaalarakennuksen tarpeisiin.

Järjestelmän tärkeimpänä vahvuutena hän pitää kulkuoikeuksien helppoa ja joustavaa hallintaa. Avohoitotaloon on keskitetty kirurgian ja neurokirurgian vastaanottotoiminta sekä päivä- ja lyhytjälkihoitoinen kirurgia. Lisäksi uudisrakennuksessa on vuodeosaston ja poliklinikan sisältävä reumayksikkö. Rakennus on suunniteltu tukemaan hoitoprosessin sujuvuutta ja innovatiivisuutta. Erilaisia potilaskäyntejä arvioidaan vuosittain olevan noin 125 000.

”…iLOQin lukitusjärjestelmä oli ainoa järkevä ratkaisu…”

Rakennuksessa on neljä kerrosta, joissa on hyvin monimuotoista toimintaa. Osa henkilökunnasta työskentelee vain yhdessä kerroksessa, osa taas useammassa tai jopa kaikissa. iLOQin järjestelmässä jokaisen henkilöstön jäsenen avaimeen määritellään tarvittavat pääsyoikeudet. Näin kaikki pääsevät työtehtävänsä edellyttämiin tiloihin, mutta asiaton kulku voidaan estää.

”Järjestelmän pääkäyttäjä voi tarvittaessa helposti laajentaa tai supistaa avaimeen ohjelmoituja oikeuksia. Uudet tiedot siirtyvät kätevästi avaimeen kun sitä käyttää kerran avaimen etäpäivitys- pisteessä”, kertoo turvallisuuspäällikkö Korhonen.

Tavoitteena on lisäksi ollut, että jokaisella olisi mahdollisimman vähän avaimia, eikä isoja avainnippuja tarvita. Nyt kaikki kulkuoikeudet voidaan ladata yhteen avaimeen.

Sairaalaympäristössä lukitukselta vaaditaan myös  tavallista suurempaa turvallisuutta. Esimerkiksi lääkekaapeille ja lääkehuoneisiin pääsyä valvotaan tiukasti. iLOQin järjestelmässä tämä on helppo toteuttaa: vaadittavat oikeudet ohjelmoidaan ainoastaan asiaankuuluvien henkilöiden avaimiin.

”Jokaisesta käynnistä lääkekaapilla tai lääkehuoneessa jää lisäksi merkintä lukon lokitiedostoon”, korostaa Korhonen.

iLOQin lukkoja on asennettu avohoitotaloon kaikkiaan noin 500. Työstä on vastannut oululainen G4S Lukkoasema Oy. Yrityksen yksikönpäällikkö Ari Pudas huomauttaa, että jo taloa rakennettaessa on iLOQin ominaisuuksista ollut paljon hyötyä. Rakennus on valmistunut vaiheittain ja erilaisia sisätöitä sekä sairaalalaitteiden asennuksia on ollut runsaasti.

”iLOQ on mahdollistanut rakentajien ja asentajien pääsyoikeuksien säätelyn töiden etenemisen mukaan. Jokaisella on aina ollut pääsy ainoastaan niihin tiloihin kuin kuuluukin”, kertoo Pudas.

iLOQin lukot uuteen sairaalarakennukseen