Zones verwijderen

In deze sectie wordt beschreven hoe u zones verwijdert uit het iLOQ-vergrendelingssysteem.

Opmerking:

U kunt een zone niet verwijderen als er aan deze zone objecten, zoals cilinders, zijn toegewezen. Verwijder eerst deze koppelingen.

Ga als volgt verder.

  1. Selecteer Extra gegevens > Overzicht zones.

  2. Selecteer de zones die u wilt verwijderen.
  3. Selecteer Wijzig > Bewerkingsmodus om de bewerkingsmodus in te schakelen.
  4. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde zones en selecteer Verwijderen.
    Als alternatief, kunt u op de toets Del drukken.
  5. Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
  6. Klik op Yes (Ja).
  7. Selecteer Wijzig > Bewerkingsmodus om de bewerkingsmodus uit te schakelen.
  8. Het systeem vraagt of u de wijzigingen wilt opslaan. Klik op Yes (Ja).