Plattegronden gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u plattegronden gebruikt in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Plattegronden.
 2. Selecteer een plattegrond door te klikken op de plattegrondnaam in de plattegrondlijst, in de rechterbenedenhoek van het scherm.
 3. De volgende tools zijn beschikbaar in de taakbalk van de plattegrond:
  • — Als u op deze knop drukt, krijgt u verschillende plattegrondopties te zien. De opties zijn:

   • Naam wijzigen — Als u op deze knop drukt, kunt u de plattegrond een andere naam geven.

   • Plattegrond verwijderen — Als u op deze knop drukt, kunt u de plattegrond verwijderen.

  • — Als u op deze knop drukt, krijgt u verschillende zoomopties te zien. De opties zijn:

   • 100% zoomen — Als u op deze knop drukt, wordt de plattegrond in het oorspronkelijke formaat weergegeven.

   • Inzoomen — Als u op deze knop drukt, wordt de plattegrond vergroot. U kunt ook de grootte van de weergave aanpassen met het muiswiel. U kunt de ingezoomde plattegrond verplaatsen op het scherm door de rechtermuisknop ingedrukt te houden en de plattegrond te verplaatsen met uw muis.

   • Uitzoomen — Als u op deze knop drukt, wordt de plattegrond verkleind. U kunt ook de grootte van de weergave aanpassen met het muiswiel.

   • Document passend maken — Als u op deze knop drukt, wordt de plattegrond vergroot om het beeld te vullen.

   • Gebied zoomen — Als u op deze knop drukt, kunt u een gebied op de plattegrond selecteren, waarna de grootte van het geselecteerde gebied zodanig wordt aangepast dat het geselecteerde gebied overeenkomt met de vensterbreedte.

  • — Maak gebruik van deze keuzelijst als u de grootte van de cilindersymbolen op de plattegrond wilt selecteren.

  • — Als u op deze knop drukt, verplaatst de muiscursor standaard de cilinder, wanneer u op de cilinder op de plattegrond klikt.

  • — Als u op deze knop klikt, kunt u de cilindertopologie herschalen, zodat deze overeenkomt met een vervangende plattegrond die een andere grootte heeft dan de oorspronkelijke plattegrond. Voor meer informatie raadpleegt u Met herschaalde plattegronden werken.

  • — Maak gebruik van dit keuzemenu als u de plattegrond en de cilinders erop wilt afdrukken. De opties zijn:

   • Pdf afdrukken — Selecteer Pdf afdrukken om een pdf-versie van de plattegrond af te drukken.

   • Jpeg afdrukken — Selecteer Jpeg afdrukken om een jpeg-versie van de plattegrond af te drukken.

   • Gebied afdrukken — Selecteer Gebied afdrukken om het geselecteerde gebied en alle cilinders erop af te drukken.

   • Naar klembord kopiëren — Selecteer Naar klembord kopiëren om de volledige plattegrond en alle cilinders erop naar het klembord te kopiëren.

   • Gebied naar klembord kopiëren — Selecteer Gebied naar klembord kopiëren om het geselecteerde gebied en alle cilinders erop naar het klembord te kopiëren.

  Opmerking:

  Klik met de rechtermuisknop op de plattegrond voor meer opties.