Legge til flere programmeringsnøkler og knytte dem til brukere

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til flere programmeringsnøkler i iLOQ-låsesystemet, og hvordan du knytter dem til brukere.

Merk:

Hvis du legger til den første programmeringsnøkkelen, går du frem som instruert i avsnitt Legge til første programmeringsnøkkel og knytte den til en bruker.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom Tokens.

 2. Velg Legg til Token.
  Veiviseren Legge til et token åpnes.
 3. Velg Legg til token og fest det til bruker.
 4. Gi programmeringsnøkkelen et navn.
  Tips:

  Du kan for eksempel gi programmeringsnøklene navn i henhold til merke og eier. På denne måten er det lett å identifisere eieren til programmeringsnøkkelen.

 5. Velg Aktiv.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg den ønskede brukeren.
 8. Klikk på Neste.
 9. Velg bruksrettigheter for brukeren.

  Du kan styre valget av bruksrettigheter med piltastene slik:

  • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
  • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
  • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 10. Klikk på Neste.
 11. Et sammendragsvindu vises.
 12. Klikk på Klar.
 13. Plasser den tomme programmeringsnøkkelen mot den tilkoblede programmeringsadapteren på stedet beregnet på dette.

  Vent til programmeringsnøkkelen er blitt programmert.

 14. Et sammendragsvindu vises.
 15. Klikk på Lukk.

  Du kan vise programmeringsnøkkelen i listen Bla gjennom tokener.