Leser 5-serien N504i

Leser 5-serien NFC/RFID/BLE med touch tastatur

iLOQ N504i er en smal RFID/NFC/BLE leser med touch tastatur for veggmontering som benyttes i iLOQ Online adgangskontroll. Leseren kommuniserer med 5-Serien nøkler og er en viktig del av iLOQ nettverk-til-nettverk (D2D). Dette nettverket brukes for å distribuere informasjon i systemet om gyldige adgangsrettigheter, oversikt over mistede nøkler og tidsprofiler.
Leseren kobles direkte til en N501 eller N502 Dørmodul.