Programmeringsnøglens indhold

Du kan overføre flere nøgle- eller låseprogrammeringsopgaver til programmeringsnøglen. Én opgave forbruger ét hukommelsessted. Antallet af opgaver du kan overføre til en programmeringsnøgle afhænger af antallet af loghændelser for nøglen i programmeringsnøglens hukommelse.