Programmering af nøgler

For at ibrugtage og administrere iLOQ-låsesystemet skal du både have adgang til databasen og til den systemspecifikke programmeringsnøgle. Programmeringsnøglen fungerer som en fysisk krypteringsnøgle.

Programmeringsnøgler er specifikke for hvert låsesystem. Det er imidlertid muligt at nulstille en programmeringsnøgle og genanvende den som programmeringsnøgle i et andet låsesystem.

Afhængigt af det ønskede sikkerhedsniveau kan det være nødvendigt at have en brugerspecifik programmeringsnøgle til logon, ud over brugernavn og adgangskode, for at logge ind på låsesystemet og programmere det.

En programmeringsnøgle kan være tilknyttet til flere brugere, og en bruger kan have flere programmeringsnøgler. Brugerens brugsrettigheder kan variere afhængigt af, hvilken programmeringsnøgle til logon, der anvendes.