Tidsprofiler

Med tidsprofiler kan du definere, hvordan nøglerne opfører sig med låse på bestemte ugedage og tidspunkter.

Der findes to typer af tidsprofiler:

 • En fast tidsprofil er altid identisk på nøgler. Hvis du senere redigerer tidsprofilen, påvirker det alle nøgler i den pågældende profil, eftersom tidsprofilens plan kun er lagret på nøglerne.

  Du kan benytte denne type af type som for eksempel en generel tidsbegrænsning for en gruppe af personer, f.eks. vedligeholdelsespersonale. Hvis vedligeholdelsespersonalets arbejdstimer ændres, behøver du kun at redigere tidsprofilen én gang, ikke hver individuel nøgle, for at foretage ændringen.

 • En redigerbar tidsprofil er ikke nødvendigvis identisk på alle nøgler. Når du opretter denne type tidsprofil, definerer du tidsbegrænsninger, som foreslås for nøglen, men som kan redigeres for hver specifik nøgle. Hvis du senere redigerer tidsprofilen, påvirker det ikke de eksisterende nøgler, der har denne profil. Den redigerede profil foreslås dog, når du tilføjer profilen til en nøgle.

  Du kan bruge denne type af tidsprofil til for eksempel individuelle tidsbegrænsninger for en bestemt lås.

  Eksempel på Use case

  Et firma har et serverlokale, og medarbejdere skal have mere begrænset adgang til lokalet, end deres generelle tidsprofiler tillader.

  I stedet for at oprette nye faste tidsprofiler for hver medarbejdergruppe for serverlokalet, opretter du én serverlokalespecifik tidsprofil, som kan redigeres. Når du tildeler tidsprofilen, for eksempel til en nøgle tilhørende en vedligeholdelsesperson, vælger du denne profil og definerer de ønskede tidsgrænser, som kun gælder for dette lokale og denne nøgle.

  Du kan benytte den samme tidsprofil for en rengøringsmedarbejder med andre tidsbegrænsninger.

Der findes tre tidsprofilindstillinger for låse:

 • Ikke tidsbegrænset – Hvis du vælger denne indstilling, ignorerer låsen alle tidsprofiler på nøgler. Nøglerne fungerer med andre ord 24/7, selv om de har en tidsprofil.

 • Anvend alle tidsprofiler på en nøgle – Hvis du vælger denne indstilling, anvender låsen alle tidsprofiler på nøgler.

 • Anvend valgte tidsprofiler – Hvis du vælger denne indstilling, anvender låsen kun den valgte tidsprofil på nøgler. Hvis de valgte tidsprofiler ikke matcher tidsprofilerne for nøglen, fungerer nøglen hele tiden.

Uanset indstillingen af låsen anvender den altid de gældende start- og slutdatoer og klokkeslæt for gyldighed af nøglen.

Tidsprofilkapacitet for nøgler

En nøgle kan have forskellige tidsprofiler. En tidsprofil består af nøglens tidsbegrænsninger. En nøgle kan have 23 tidsbegrænsninger i alt inden for de forskellige tidsprofiler. Begrænsningerne er:

 • Startdato. Startdato er forbundet med en tidsbegrænsning for nøglen. Du kan indstille startdatoen ned til minuttet.
 • Slutdato. Slutdato er forbundet med en tidsbegrænsning for nøglen. Du kan indstille slutdatoen ned til minuttet.
 • Ugeur. Et ugeur er forbundet med en tidsbegrænsning for nøglen. Du kan indstille ugeuret ned til et kvarter.

For eksempel, hvis en nøgle har en startdato, en slutdato og fem ugeure, så er den forbundet med syv tidsbegrænsninger.

Figur 1. Tidsprofiler:
Tidsprofiler:

Numrene henviser til:

 1. En begrænsning, hvis Tidsprofilens startdato er anvendt.
 2. En begrænsning, hvis Tidsprofilens slutdato er anvendt.
 3. Fem begrænsninger, hvis der er fem ugeure, som i figuren ovenover.