Zoner

Dette afsnit indeholder en introduktion til zoner.

Zoner har to funktioner i iLOQ 5-seriens låsesystem:

 • iLOQ Manager-brugere kan begrænses i at kunne se og redigere elementer i forskellige zoner.
 • Når zoner er aktiveret, er bloklisterne zonespecifikke.

En bruger kan defineres som en zonespecifik administrator. I dette tilfælde kan brugeren kun administrere de genstande, der ligger inden for brugerzonerne.

Zoner kan bruges til at begrænse brugen af:

 • Cylindere
 • Adgangsrettigheder
 • Personer
 • Nøgler
 • Kalendere
 • Kodegrupper
 • Grundplaner
 • Netværksmoduler
 • Ejendomme

Zonespecifik blokliste:

Bloklister er zonespecifikke i iLOQ 5-seriens låsesystem. Vi anbefaler at dele store systemer med flere lokaliteter op i zoner. Når et låsesystem er delt op i forskellige zoner, er kapaciteten for hver zonespecifik blokliste 500 nøgler pr. lås. Den zonespecifikke blokliste kan bruges til f.eks. at oprette ejendomsspecifikke bloklister. Hver ejendom i låsesystemet får sin egen zone, hvorved den låsespecifikke blokliste for hver ejendom er 500 blokerede nøgler.

Foreslåede zoneopdelinger:

 • Provinszoner
 • Byzoner
 • Bykvarterzoner
 • Ejendomstræspecifikke zoner
 • Ejendomsspecifikke zoner

Der skal tages højde for den zonespecifikke bloklistes kapacitet, når der oprettes zoner. For eksempel skal man, når man opretter zoner på provinsniveau, vurdere om blokeringskapaciteten på 500 nøgler er tilstrækkelig til at opfylde zonens behov for eventuelle tabte nøgler. Nøglerne indeholder kun bloklister for deres egen hovedzone til låse i den samme zone.

Bemærk:

Hvis du aktiverer zoner med tilbagevirkende kraft og gerne vil opdele dine allerede programmerede nøgler og låse mellem de forskellige zoner, skal nøglerne og låsene omprogrammeres for at de nye zonevalg kan træde i kraft.