Kulkualueet

Kulkualueet määrittävät avainten ja lukkojen väliset suhteet. Kun avaimella on yksi tai useita yhteisiä kulkualueita lukon kanssa, avaimella voi avata lukon.

Voit helpottaa omaa työtäsi jakamalla kulkualueet kahteen luokkaan:

 • Käyttäjäryhmiin perustuvat kulkualueet. Voit ajatella näitä kulkualueita pääsyalueryhminä, kuten "yleisavaintilat", "huoltotilat" ja "yhteiset tilat".

  • Käyttäjillä, joilla on samat tilat, on tyypillisesti samat kulkualueet tiloihin. Näin ollen kaikki kulkualuemuutokset koskevat kaikkia käyttäjiä, joille on myönnetty kulkualueet.
 • Lukkokohtaiset, yksilölliset kulkualueet, kuten "Asunto X"

  • Ryhmäkohtaisen kulkualueen lisäksi käyttäjälle voidaan myöntää yksilölliset, lukkokohtaiset kulkualueet.

  Esimerkki asunnon avaimen kulkualueista:

  Tyypilliseen asunnon avaimeen kuuluu "Yhteiset tilat" -ryhmäkulkualueen lisäksi yksittäinen "Asunto X" kulkualue. Tässä tapauksessa muiden asuntojen käyttäjillä (asukkailla) ei ole pääsyä kyseiseen asuntoon, mutta kaikilla käyttäjillä on pääsy yhteisten tilojen oviin.

Yksittäisen henkilön kulkualueita hallitaan lähinnä kulkualueryhmien avulla. Lukkokohtaiset, yksilölliset kulkualueet täydentävät kulkualueryhmiä ja luovat joustavuutta kulkualueiden hallintaan.

Seuraavassa on kulkualueiden suunnitteluohje:

 • Luo henkilöryhmiin perustuvat kulkualueet, kuten "Huolto", "Alihankkija”, "Siivooja", "Vartija" tai "Työntekijä". Tyypillisesti näitä kulkualueita käytetään avaimille, jotka on luotu erityisesti näitä käyttäjäryhmiä varten. Tavallinen poikkeus tähän suositukseen on "Yleisavain"-kulkualue, joka kattaa kaikki lukot.
 • Kulkualue voi sisältää yhden tai useita lukkoja. Esimerkiksi ”Huolto”-kulkualue voi kattaa pääsisäänkäynnin lukon ja teknisten tilojen lukot.
 • Lukko voi sisältää yhden tai useita kulkualueita. Esimerkiksi teknisten tilojen lukot voivat sisältää kulkualueet "Yleisavain" ja "Huolto".
 • Avain voi sisältää yhden tai useita kulkualueita. Esimerkiksi huoltoavain voi sisältää huoltajien ja työntekijöiden kulkualueet.

Kulkualue voidaan määrittää oletusarvoisesti joko näkyväksi tai piilotetuksi iLOQ 5 Series Managerissa. Esimerkiksi harvoin käytetyt kulkualueet voi olla järkevää piilottaa, jos järjestelmässä on niitä satoja. Näitä voivat olla lukkokohtaiset yksittäiset kulkualueet, jotka on luotu käyttäjäryhmiin perustuvien käyttöoikeuksien lisäksi. Jos näkyville jää satoja harvoin käytettyjä lukkokohtaisia kulkualueita, voi olla vaikeaa selailla ja löytää yleisemmin käytettyjä kulkualueita iLOQ 5 Series Managerissa. Tällaisissa tapauksissa on järkevää piilottaa oletusarvoisesti lukkokohtaiset kulkualueet. Tämä tekee järjestelmästä helpomman käyttää.

Tavallisten käyttöoikeuksien lisäksi järjestelmässä on API-käyttöoikeudet, jotka mahdollistavat sovellusohjelmointirajapinnan (API) käytön avainten kulkualueiden hallintaan järjestelmäintegraatioissa.

Sekä vakio- että API-käyttöoikeuksia voidaan rajoittaa. Voit käyttää rajoitettuja kulkualueita, kun lukkoja ohjataan ulkoisella potentiaalivapaalla kärkitiedolla, kuten releellä tai kytkimellä. Kun kärjet ovat kiinni, kulkualue on voimassa. Kun kärjet ovat avoinna, kulkualue ei ole voimassa. Rajoituksia voidaan soveltaa normaaleihin ja API-kulkualueisiin.

Tyypillinen esimerkki rajoitetun kulkualueen käytöstä on kerrostalo, jossa kunnossapitohenkilöstö tarvitsee ajoittain pääsyä yksittäisiin asuntoihin. Jos asunnon ovet on varustettu ON/OFF-kytkimellä, asukkaat voivat valvoa huoltohenkilöstön pääsyä asuntoonsa. Kun ON/OFF-kytkin on ON-asennossa, huoltohenkilöstö pääsee asuntoon, kun taas OFF-tilassa he eivät pääse. Huomaa, että vain ulkoista syöttöä tukevat lukkosylinterit ovat yhteensopivia rajoitettujen kulkualueiden kanssa.