Käyttäjät

Käyttäjät ovat henkilöitä, joilla on oikeus käyttää iLOQ 5 Series Manager -ohjelmaa.

Eri käyttäjillä voi olla erilaiset käyttöoikeudet järjestelmään. Voit esimerkiksi hajauttaa järjestelmänhallinnan antamalla yhden käyttäjän tilata, eli hyväksyä, muutoksia lukkojen ja avainten ohjelmointiin. Toinen käyttäjä, jolla on rajoitetut käyttöoikeudet, voi puolestaan suorittaa aiemmin tilattuja ohjelmointitehtäviä, mutta ei voi muokata ohjelmointitehtävien sisältöä.

Avainta käyttävä henkilö ei ole välttämättä käyttäjä järjestelmässä. Avainten käyttäjiä kutsutaan järjestelmässä henkilöiksi.

Voit hallinnoida käyttäjiä kahdella tavalla:

  • iLOQ 5 Series Managerilla
  • Azure Active Directorylla

    iLOQ 5 Series Manager tukee Azure AD -single-sign-on (SSO) -todennusmenetelmää. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat käyttää iLOQ 5 Series Manager -ohjelmaa samoilla Azure AD -tunnistetiedoilla, joita he käyttävät muissa AD-sovelluksissa. Näin ollen eri sovellusten tunnistetietoja ei tarvitse muistaa, mikä usein johtaa helposti muistettavien ja heikkojen salasanojen uudelleenkäyttöön. Jotta Azure AD SSO -todennusta voidaan käyttää iLOQ 5 Series Managerin kirjautumiseen, iLOQ 5 Series Managerin käyttäjät on synkronoitava Azure AD Connectista iLOQ 5 Series Manageriin. Huomaa, että Azure AD -synkronointi voidaan tehdä vain iLOQ 5 Series Manager -käyttäjille, ei muille lukoston henkilöille, kuten avaimenhaltijoille ja niin edelleen.