Henkilöt

Henkilöillä tarkoitetaan avainten haltijoita ja lukoston ylläpitäjää.