Vyöhykkeet

Tämä kappale sisältää kuvauksen vyöhykkeistä.

iLOQ 5 Series -sarjan lukostossa vyöhykkeillä on kaksi toimintoa:

 • iLOQ 5 Series Managerin käyttäjiä voidaan rajoittaa tarkastelemasta ja muokkaamasta kohteita eri vyöhykkeillä.
 • Kun vyöhykkeet ovat käytössä, estolistat ovat vyöhykekohtaisia.

Käyttäjä voidaan määrittää vyöhykkeen pääkäyttäjäksi. Tässä tapauksessa käyttäjä voi hallita kohteita vain käyttäjävyöhykkeillä.

Vyöhykkeiden avulla voidaan rajoittaa seuraavien kohteiden käyttöä:

 • Lukot
 • Kulkualueet
 • Henkilöt
 • Avaimet
 • Kalenterit
 • Koodiryhmät
 • Pohjakuvat
 • Verkkomoduulit
 • Kiinteistöt

Vyöhykekohtainen estolista:

iLOQ 5 Series -sarjan lukostossa estolistat ovat vyöhykekohtaisia. Suosittelemme jakamaan järjestelmät, joissa on useita asennuspaikkoja, vyöhykkeisiin. Kun lukosto on jaettu eri vyöhykkeisiin, kunkin vyöhykekohtaisen estolistan kapasiteetti on 500 avainta lukkoa kohti. Vyöhykekohtaista estolistaa voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistökohtaisten estolistojen luomiseen: jokaiselle lukoston kiinteistölle annetaan oma vyöhyke, jolloin kunkin kiinteistön lukkokohtainen estolista on 500 estettyä avainta.

Suositellut vyöhykejaot:

 • Maakuntien vyöhykkeet
 • Paikkakuntien vyöhykkeet
 • Kaupunginosien vyöhykkeet
 • Kiinteistöpuukohtaiset vyöhykkeet
 • Kiinteistökohtaiset vyöhykkeet

Vyöhykkeitä luotaessa tulee ottaa huomioon vyöhykekohtaisen estolistan kapasiteetti. Esimerkiksi kun luot vyöhykkeitä maakuntatasolla, arvioi, riittääkö 500 avaimen estokapasiteetti kattamaan vyöhykkeen tarpeet mahdollisten kadonneiden avainten osalta. Avaimet kuljettavat vain oman päävyöhykkeensä estolistan saman vyöhykkeen lukkoihin.

Huomautus:

Jos otat vyöhykkeet käyttöön jälkeenpäin ja haluat jakaa aiemmin ohjelmoidut avaimet ja lukot eri vyöhykkeille, avaimet ja lukot täytyy ohjelmoida uudelleen, jotta uudet vyöhykevalinnat tulevat käyttöön.