Ohjelmointiavain

Jos haluat ottaa käyttöön ja ylläpitää iLOQ-lukostoa, sinulla on oltava pääsy tietokantaan ja järjestelmäkohtainen ohjelmointiavain. Ohjelmointiavain toimii fyysisenä salausavaimena.

Ohjelmointiavaimet ovat lukostokohtaisia. On kuitenkin mahdollista palauttaa ohjelmointiavain ja käyttää sitä uudelleen toisessa lukostossa.

Halutusta suojaustasosta riippuen kirjautuminen lukostoon ja ohjelmoiminen saattavat käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi vaatia käyttäjäkohtaisen kirjautumisohjelmointiavaimen.

Ohjelmointiavain voidaan liittää useille käyttäjille, ja yhdellä käyttäjällä voi olla useita ohjelmointiavaimia. Käyttäjän käyttöoikeudet saattavat vaihdella riippuen käytössä olevasta kirjautumisohjelmointiavaimesta.