Lukot

Lukot viittaavat lukostossa oleviin erityyppisiin lukkoihin ja lukkosylintereihin.

Voit hajauttaa järjestelmänhallinnan antamalla yhden käyttäjän tilata, eli hyväksyä, muutoksia lukkojen ohjelmointiin. Toinen käyttäjä, jolla on rajoitetut käyttöoikeudet, voi esimerkiksi suorittaa tilattuja ohjelmointitehtäviä, mutta ei voi muokata ohjelmointitehtävien sisältöä.

iLOQ-lukoston näkökulmasta lukot voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • Loogiset lukot — Loogiset lukot ovat lukkomääritelmiä, jotka ovat olemassa vain iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa.

  • Fyysiset lukot — Fyysiset lukot viittaavat varsinaisiin lukkoihin.

Verkkoyhteydettömän järjestelmän luonteesta johtuen on tärkeää ymmärtää, että loogisten ja fyysisten lukkojen tilat voivat olla erilaisia ​​tilasiirtymävaiheessa. Vasta kun lukon ohjelmointitila on Ohjelmoitu, fyysisellä lukolla ja loogisella lukolla on toivottu, sama tila. Kaikissa muissa tiloissa lukolla voi olla odottavia tehtäviä. Toisin sanoen Ohjelmoitu-tila on lukkojen tavoitetila järjestelmässä.

Ohjelmistossa on tärkeää ymmärtää, onko loogisella lukolla fyysinen vastine vai ei. Jos loogisella lukolla on sarjanumero ohjelmistossa, sillä on myös fyysinen vastine. Jos loogisella lukolla ei ole sarjanumeroa ohjelmistossa, se on vain uuden lukon määritelmä. Täten loogisen lukon ohjelmointitila ei kerro, onko loogisella lukolla fyysinen vastine vai ei.