Henkilöroolit

Tämä kappale sisältää kuvauksen henkilörooleista.

Henkilörooli on profiili, joka koostuu useista kulkualueista. Henkilöroolit ovat yksi tapa hallita henkilöiden ja kulkualueiden yhdistelmää iLOQ 5 Series Manager -ohjelmalla suurissa lukostoissa.

Esimerkiksi toinen käyttäjä tai ohjelmointirajapinta voi lisätä uusia henkilöitä, joilla on rooli. Toinen käyttäjä voi lisätä avaimen henkilölle, ja järjestelmä ehdottaa henkilön rooliin perustuvia kulkualueita. Tällöin avaimen lisäävän käyttäjän ei tarvitse muistaa tai edes tietää kulkualueita, jotka on annettava uudelle avaimelle.

Huomautus:

Jos henkilöroolin kulkualueet muuttuvat, olemassa olevat avaimet eivät automaattisesti peri muuttuneita kulkualueita.