Lukkojen selaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit selata lukkotietoja iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa lukkoja.

 2. Lukot näkyvät ruudukkonäkymässä.

  Sarakkeet ovat:

  • Sijoitus — Tämä sarake ilmaisee sen oven tai huoneen numeron pohjakuvassa, jossa lukko sijaitsee.
  • Pohjakuva — Pohjakuva ilmaisee pohjakuvan, jossa lukko sijaitsee.
  • Lukituskohde — Tämä sarake sisältää tarkemman kuvauksen huoneesta tai tilasta, jossa lukko sijaitsee.
  • LukkosylinteriLukkosylinteri viittaa lukon sylinterityyppiin.
  • SarjanumeroSarjanumero ilmaisee lukon sarjanumeron. Jos lukolla on sarjanumero ohjelmistossa, sillä on myös fyysinen vastine. Tämä tieto näkyy vain lukoilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.
  • Ohjelmointitila — Tämä sarake sisältää lukon ohjelmointitilan. Mahdolliset arvot:
   • Ohjelmoitu — Lukko on ohjelmoitu, ja fyysisellä lukolla on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa. Tämä on lukkojen tavoitetila järjestelmässä.
   • Tilattu — Lukko on tilattu. Lukolle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen lukon ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan lukon uudelleenohjelmointi. Lukon ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä. Käyttäjä, jolla on tarpeeksi käyttöoikeuksia, voi ohjelmoida lukon.
   • Siirretty ohjelmointiin — Lukon ohjelmointitehtävä on siirretty Ohjelmointilaitteeseen.
   • Suunnittelussa — Olemassa olevan lukon tietoihin on tehty muutoksia, tai uusi lukko on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).
  • Lukon tyyppi — Lukon tyyppi. Vaihtoehdot ovat:
   • S5 DIN, lukko on verkkoyhteydetön S5 DIN -lukkosylinteri, joka voidaan avata sähkömekaanisella K5S-avaimella.

   • S5, S5-lukko voi olla:

    • Soikea C5S-lukkosylinteri tai kalustelukko,
    • H5S-riippulukko tai
    • F5S-avainturvalukko

    joka voidaan avata sähkömekaanisella K5S-avaimella.

   • S50, lukko on S50-lukko. Lukko voi olla:

    • Soikea C50S-lukkosylinteri
    • D50S DIN -lukkosylinteri
    • F5S-avainturvalukko
    • C50S-kalustelukko
    • H5S-riippulukko

    joka voidaan avata S50-puhelinavaimella ja S50 Avain fobilla.

   • S5 Online, S5 Online -lukko voi olla:

    • N501 4G -ovimoduuli tai
    • N502-ovimoduuli, N507 I/O-kortti ja C5S-lukkosylinteri yhdistettynä N500-verkkomoduuliin

    joka voidaan avata sähkömekaanisella K5S-avaimella ja S50 Avain fobilla.

    Jos lukon tyyppi on S5 Online, valitse myös ottaako järjestelmä automaattisesti vastaan lokitapahtumia lukosta vai ei, valitsemalla Tallenna lokitapahtumat automaattisesti -valintaruutu.

  • Ohjelmointi kesken — Tämä tilasarake ilmaisee, onko lukon ohjelmointi kesken vai valmis.
  • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko lukko aikarajoitettu vai ei.
  • Rajoitettu — Tämä valintaruutu ilmaisee, onko lukkoon kytketty laite, joka ohjaa rajoitettua pääsyä.
  • Rajoitteen selite — Kuvaus rajoitetusta pääsystä. Voit esimerkiksi kuvata laitteen, joka ohjaa rajoitettua pääsyä.
  • Ohjelmointityyppi — Tämä sarake ilmaisee lukon viimeisimmän ohjelmointityypin. Mahdolliset arvot:
   • Normaali — Viimeisin lukon ohjelmointi on ollut kulkualueen tai aikarajoituksen muutos.
   • Estolistamuutos — Avain on lisätty, tullaan lisäämään, tai on poistettu estolistalta.
   • Nollaus — Lukko nollataan.
  • Ohjelmointitilan vaihtaja — Tämä sarake ilmaisee käyttäjän, joka on viimeksi muuttanut lukon ohjelmointitilaa.
  • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon lukko kuuluu.
  • Vyöhyke — Tämä sarake ilmaisee vyöhykkeen, johon lukko kuuluu.
  • Lukkomalli — Tämä sarake ilmaisee lukon tyypin.
  • Hela — Tämä sarake ilmaisee lukon helan tyypin.
  • Ovityyppi — Tämä sarake ilmaisee lukon ovityypin.
  • Tulosuunta — Tulosuunta viittaa suuntaan josta lukko avataan, jos ovi on varustettu kaksipuolisella lukolla.
  • Jatkokappale — Tämä sarake ilmaisee, onko lukolla jatkokappale, ja sen pituuden. Jatkokappaleella voi pidentää lukkosylinterin pituutta.
  • Oven paksuus (mm) — Tämä sarake ilmaisee lukon paksuuden. Tämä voi olla tarpeellinen tieto oven asennuksessa.
  • Lukkorungon syvyys (mm) — Tämä sarake ilmaisee lukkorungon syvyyden. Tämä voi olla tarpeellinen tieto oven asennuksessa.
  • Kätisyys — Tämä sarake ilmaisee lukon kätisyyden.
  • Leimaus — Tämä sarake sisältää lukon leimauksen.
  • Huomautus — Tämä sarake sisältää lukon lisätietoja.
  • Muut varusteet — Tämä sarake sisältää muita lukkoon liittyviä vaatimuksia.
  • Kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee lukolle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
  • HW versio — HW versio viittaa avainpesän laiteversioon.
  • SW versio — SW versio viittaa avainpesän ohjelmistoversioon. Katso myös Lukon ohjelmistoversion noutaminen.
  • Kellopiiri asennettu — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko lukkoon asennettu kello vai ei.
  • Kellopiirin käyttöönottopäivä —Tämä sarake ilmaisee ajan, jolloin kellopiiri asennettiin lukkoon.
  • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä tilasarake ilmaisee, milloin lukon ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.
  • Ulkokäyttöön — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, soveltuuko lukko ulkokäyttöön vai ei.
  • Ajantasainen estolista — Tämä sarake ilmaisee, onko lukon estolista ajan tasalla vai ei.
  • Lukko kerää lokia — Tämä sarake ilmaisee, kerääkö lukko lokia vai ei.
  • HighSec — Tämä sarake osoittaa, onko lukkomekaniikka valmistettu erittäin turvallisista materiaaleista vai ei. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, sinun on ohjelmoitava lukko uudelleen.

  Ruudukkonäkymän lukoilla on seuraavat värikoodit:

  • Vihreä — Lukko on valittuna.
  • Vaaleanpunainen — Lukko on virhetilassa. Katso vihje viemällä hiiri rivin päälle.
  • Oranssi — Lukko on määritelty online-lukoksi, mutta sitä ei ole vielä yhdistetty verkkomoduuliin.