Spørsmål: Hvordan kan jeg få tilgang til iLOQ Manager på en annen datamaskin?

Installer iLOQ Manager med instruksjonene for første installasjon.