Klokke RTC S10 A00.1

Realtidsur (RTC)

Tillegg for sylinder, tilkobles sylinderen via forbindelseskabel A00.7/7L. Gir mulighet for tidsstyring av nøkler og tidsangivelse i hendelsesloggen.
Realtidsur med batteri, batterilevetid er 10 år.