Programmeringskabel S5 A00.17

Programmerings kabel Micro USB

Når programmerings kabelen er tilkoblet programmerings nøkkelen eller programmeringsadapter har brukerne tilgang til å programmere låssylindre i S5 serien fra PC.