Klokke RTC S10 A00.8

Realtidsur (RTC)

Realtidsur (RTC) med forbindelseskabel
Realtidsur A00.1 og forbindelseskabel A00.7. Gir mulighet for tidsstyring av nøkler og tidsangivelse i hendelsesloggen.