Nøkkelbryter A10.62

For oval sylinder

230V, relekort. Brukes sammen med C10S.1 eller C10S.10