Kiinteistön vaihtaminen avaimille

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit vaihtaa avainten kiinteistöä.

Huomautus:

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa avaimia.

 2. Valitse Vaihda avaimen kiinteistö.
  Ohjattu Vaihda kiinteistö -toiminto avautuu.
 3. Valitse Muokkaa kiinteistövalintoja.
 4. Valitse avain, jonka kiinteistöä haluat vaihtaa.
 5. Valitse Seuraava.
 6. Valitse avaimelle uusi kiinteistö.
 7. Valitse Seuraava.
 8. Yhteenvetoruutu avautuu.
 9. Valitse Valmis.