Cilinderselecties van toegangsrechten bewerken

In deze sectie wordt beschreven hoe u de cilinderselecties van toegangsrechten bewerkt in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Extra gegevens > Overzicht toegangsrechten.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het toegangsrecht dat u wilt bewerken en selecteer Cilinder toevoegen / verwijderen.
  De wizard Toegangsrecht bewerken wordt geopend.
 3. Selecteer Toegangsrechtselecties bewerken.
 4. Bewerk de cilinderselecties van het toegangsrecht.
  • — Klik op de knop Pijlen rechts om alle items naar de lijst te verplaatsen.
  • — Klik op de knop Pijl rechts om het geselecteerde item of de geselecteerde items naar de lijst te verplaatsen.
  • — Klik op de knop Pijl links om het geselecteerde item of de geselecteerde items uit de lijst te verwijderen.
  • — Klik op de knop Pijlen links om alle items uit de lijst te verwijderen.
 5. Klik op Next (Volgende).
 6. Als u:
  • Nieuwe cilinders implementeert, zijn de opties:

   • Laat cilinders in planningsstatus — Selecteer Laat cilinders in planningsstatus als u de cilinders in de planningsstatus wilt laten staan, en verder wilt gaan met het plannen van het sluitsysteem zonder, bijvoorbeeld, fysieke cilinders te programmeren.

   • Programmeertaak autoriseren - Selecteer Programmeertaak autoriseren als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, maar u de cilinder later wilt programmeren.

    Voor meer informatie raadpleegt u Cilinders autoriseren.

   • Cilinders autoriseren en programmeren — Selecteer Cilinders autoriseren en programmeren:
    • Als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, en u de cilinder onmiddellijk wilt programmeren.
    • Voor cilinders die nog niet zijn geïnstalleerd in de gebouwen.
  • Geïmplementeerde cilinders opnieuw programmeert, zijn de opties:

   • Laat cilinders in planningsstatus — Selecteer Laat cilinders in planningsstatus als u de cilinders in de planningsstatus wilt laten staan, en de cilinders later wilt programmeren.

   • Cilinders autoriseren — Selecteer Cilinders autoriseren voor S5-cilinders als u de programmeertaak wilt aanmaken, maar deze later wilt uitvoeren of als u online verbonden cilinders wilt programmeren.

   • Cilinders autoriseren en programmeren — Selecteer Cilinders autoriseren en programmeren voor S5-cilinders als u de programmeertaak wilt aanmaken en deze onmiddellijk wilt uitvoeren voor een enkele cilinder.

   • Autoriseer en verstuur — Selecteer Autoriseer en verstuur voor S50-cilinders als u de programmeertaken wilt maken en deze wilt overdragen aan standaardprogrammeertelefoons, en de telefoons de programmering wilt laten uitvoeren, wanneer de telefoon wordt gebruikt op de cilinder.

    Als u deze optie selecteert, schakelt de cilinder naar de status Geautoriseerd. Dit betekent dat het programmeringspakket van de cilinder naar de standaardprogrammeertelefoon(s) is verzonden. De cilinder schakelt naar de status Uitgegeven aan programmering wanneer de telefoon reageert op de server dat de telefoon het pakket heeft ontvangen. Wanneer de telefoon ten slotte de cilinder heeft bezocht en deze heeft geprogrammeerd, schakelt de cilinder naar de status Geautoriseerd.

    Opmerking:

    De weergave Overzicht cilinders wordt niet automatisch vernieuwd. U moet op de knop Vernieuwen drukken om de weergave te vernieuwen en de wijzigingen in de programmeerstatus van de cilinder te bekijken.

   • Taken autoriseren en overdragen aan programmeersleutel — Selecteer Taken autoriseren en overdragen aan programmeersleutel als u de programmeertaken wilt aanmaken, ze wilt overdragen aan de programmeersleutel en de programmeersleutel wilt meenemen om de cilinders te programmeren op de locatie. Als u beschikt over via een netwerk verbonden cilinders, programmeert deze optie de via een netwerk verbonden cilinders ook via het netwerk.

 7. Klik op Next (Volgende).
 8. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 9. Volg de wizard om de procedure te beëindigen.