Spørsmål: Hva er den mekaniske holdbarheten i iLOQ S50 NFC-låssylinderen?

Våre iLOQ S50 NFC-låser er utformet i samsvar med Euro-normkravene. De omfatter for eksempel ekstrem styrke, korrosjonstoleranse og mekanisk holdbarhet (200 000 åpningssykluser). Vi har søkt om Euro-normsertifisering til våre iLOQ S50 NFC-låser.