Fråga: Vad är den mekaniska hållbarheten på en iLOQ S40 NFC låscylinder?

Våra iLOQ S40 NFC-lås tillverkas enligt gällande EU-standarder. Kraven omfattar till exempel extrem stabilitet, korrosionsskydd och mekanisk hållbarhet (200 000 öppningscykler). Vi har ansökt om EU-standardcertifiering av våra iLOQ S40 NFC-lås.