3 kroki do zarządzania jakością produktu — część 3 Jakość produkcji

W naszym ostatnim wpisie na blogu przyjrzeliśmy się temu, jak znalezienie najlepszych w swojej klasie dostawców jest kluczowe dla wspierania naszego rozwoju. W tym wpisie przyjrzymy się znaczeniu testowania dla zapewnienia jakości naszych metod produkcji. Program wprowadzania nowych produktów (New Product Introduction, NPI) obejmuje wszelkie działania w ramach danej organizacji mające na celu zdefiniowanie, opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu. Zespół NPI w iLOQ jest odpowiedzialny za zapewnienie, że nowe produkty spełniają nasze rygorystyczne założenia w zakresie wytwarzania i jakości. Kształtowanie kompetencji produkcyjnych rozpoczyna się zazwyczaj we wczesnej fazie rozwoju produktu. Określamy wymagania dotyczące testów produkcyjnych i badawczo-rozwojowych oraz stwarzamy możliwości testowania w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu końcowego w fazie produkcji seryjnej. W fazie prototypu iLOQ weryfikuje jakość nowego produktu oraz planowane praktyki zapewnienia jakości produktu i produkcji. W celu proaktywnego kształtowania kompetencji produkcyjnych i jakościowych z myślą o odpowiednim przygotowaniu do produkcji seryjnej, równolegle rozpoczynają się niezbędne szkolenia dla pracowników iLOQ oraz naszych partnerów produkcyjnych. Ostateczny odbiór produkcji następuje poprzez wykonanie specjalnej produkcji próbnej, która musi zostać zatwierdzona przez dział badań i rozwoju iLOQ przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Kryteria i procesy są takie same dla całego łańcucha dostaw iLOQ, w tym dla dostawców i partnerów. Testy produkcyjne W firmie iLOQ kładziemy duży nacisk na testy produkcyjne, aby zapewnić, że wytwarzane produkty spełniają nasze ustalone wymagania dotyczące funkcjonalności i jakości. Ponieważ produkty końcowe składają się z różnych podzespołów, które są łączone w procesie montażu, testowanie wymaga różnych metod, które są odpowiednie zarówno na poziomie podzespołu, jak i całego urządzenia. Wybór metody zależy od celu każdego etapu badań. Ogólnie rzecz biorąc, wczesne fazy testów mają na celu wychwycenie błędów proceduralnych czy awarii elektrycznych, lub sprawdzenie nawet drobnych błędów np. przy lutowaniu komponentów. Metody stosowane pod koniec tego etapu mają na celu identyfikację bardziej złożonych i funkcjonalnych defektów.   Testowanie nowych produktów Wszystkie produkty są najpierw montowane na własnej linii nowego produktu firmy iLOQ w celu upewnienia co do pełnej funkcjonalności przed przejściem do produkcji seryjnej, a informacje zwrotne są wykorzystywane z powrotem celem poprawy wydajności. Wraz z przejściem do produkcji masowej personel iLOQ zapewnia producentowi pełne wsparcie, udostępniając instrukcje montażu i udzielając bezpośredniej pomocy przy pierwszych instalacjach. Producent musi przestrzegać wielu parametrów podczas produkcji. Należą do nich wydajność, statystyczna kontrola procesu (SPC) czy współczynniki kontroli jakości. Najbardziej krytyczne parametry są stale raportowane do iLOQ. Ścisła współpraca z producentami jest dla firmy kluczowa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów natychmiast udzielane jest wsparcie. Testy produkcyjne Zazwyczaj testy produkcyjne rozpoczynają się od nałożenia pasty na nowej płytce obwodu drukowanego. Ilość i rozmieszczenie pasty w odpowiednich miejscach na płytce są sprawdzane wizualnie. Następnie komponenty są umieszczane na płytce i lutowane za pomocą pieca SMD. Jako że proces lutowania jest bardzo wrażliwy na właściwy profil temperaturowy i dokładność umieszczenia komponentów, jakość zmontowanego obwodu jest ponownie sprawdzana wizualnie po zakończeniu lutowania. Następnie zatwierdzone płytki są gotowe do montażu mechaniki produktu (podzespołu do zamka). Ponieważ części mechaniczne są bardzo małe, w trakcie procesu wykonywane są dodatkowe kontrole i testy funkcjonalne. Po pomyślnym zakończeniu badań podzespół jest gotowy do złożenia w kompletny zamek, który zostanie poddany testowi funkcjonalności zamka. Testowanie zamka odbywa się zazwyczaj poprzez zbadanie podstawowych parametrów za pomocą precyzyjnych przyrządów pomiarowych oraz sprawdzenie, czy zamek działa tak, jak powinien. Procedurę wykonuje się setki razy, aby mieć pewność, że zamki działają poprawnie niezależnie od warunków, z ekstremalnymi temperaturami włącznie. W ramach uzupełnienia wszystkich testów automatycznych zamki są również ręcznie weryfikowane przez operatorów, aby zagwarantować dobrą jakość i wygodę użytkowania. Na tym kończymy naszą serię wpisów na blogu o tym, jak zarządzamy i dbamy o jakość naszych produktów. Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami w firmie iLOQ oraz w całej branży zabezpieczeń. I, jak zawsze, zapraszamy do zamieszczania komentarzy w polu poniżej w razie jakichkolwiek pytań. Jesteśmy tu, aby pomagać.

Read also the latest posts from Blog