Svartlista

Det här avsnittet innehåller en introduktion till svartlistan.

Svartlistan är en lista över nycklar eller behörigheter som av någon anledning ska nekas tillgång till cylindrarna. Vanligtvis lägger du till en nyckel på svartlistan om den har kommit bort. När en förlorad eller ej returnerad nyckel läggs till på svartlistan nekas de behörigheter till cylindrarna.

Varning - risk för maskinskada:

Svartlistning av behörigheter är en avancerad funktion som kan få stora konsekvenser för systemet. Be att få mer information från iLOQ innan du svartlistar en behörighet.

Du kan ladda upp informationen från svartlistan via iLOQ Programmeringsenhet. Nätverksmodulerna tar emot informationen om svartlistan automatiskt.