Användare

Användare är personer som har rättigheter att använda iLOQ S10 Manager.

Olika användare kan ha olika användarrättigheter i systemet. Du kan till exempel distribuera systemets administration genom att tillåta att en användare beställer, det vill säga godkänner, programändringar på cylindrar och nycklar. En annan användare kan, å sin sida, utföra beställda programmeringsuppgifter men inte ändra innehållet i programmeringsuppgifterna.

En person som använder en nyckel är inte nödvändigtvis en användare i systemet. Nyckelanvändare kallas personer i systemet.