Arbetsflöde för nyckelägare

I det här avsnittet beskriver vad nyckelägaren på en fjärrplats gör vid omprogrammering av en nyckel.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Sätt i nyckeln i Hot Spot.
  2. Nyckelsymbolen på Hot Spot lyser orange.
  3. Nyckelsymbolen på Hot Spot går över i grönt.

    Om nyckelsymbolen i Hot Spot:

    • Går över i rött: har uppdateringen misslyckats. Försök igen.
    • Släcks: så finns det ingen uppdateringsuppgift för nyckeln på servern.
  4. Avlägsna nyckeln från Hot Spot.