Hantera programmeringsenhetens innehåll på distans via programmerings-hot spot

Anm:

Den här funktionen fungerar endast med programmerings-hot spots som är anslutna till en huvudbuss på Net Bridge.

Med den här funktionen kan du centralisera systemhanteringen av programvara och distribuera den fysiska programmeringen av cylindrar.

Exempel

En administratör gör ändringar som till exempel svartlistning av borttappade nycklar eller ändrar åtkomsträttigheter på offline-cylindrar via programvaran S10 Manager. Administratören beställer bara cylinderprogrammeringsuppgifterna. Det är en annan person på fjärrplatsen som tar hand om den fysiska omprogrammeringen av cylindrarna, utan att använda någon programvara. Denna person:

  • Laddar ned programmeringsuppgifterna till programenhetens minne via programmerings-hot spot.
  • Omprogrammerar de definierade offline-cylindrarna och samlar, eventuellt, in händelser från loggen.
  • Laddar upp svarsmeddelandena till systemet via programmerings-hot spot.

Personen behöver endast en programmeringsenhet utrustad med en systemnyckel som är en del av systemet. Systemnyckeln behöver dock ingen åtkomst till S10 Manager-programvaran.