Rapportering

Det här kapitlet förklarar hur du använder rapporteringsfunktionerna i iLOQ S10 Manager.

iLOQ S10 Manager innehåller flera olika fördefinierade rapporter för nycklar, cylindrar och så vidare. Du kan visa dessa rapporter genom att högerklicka i tabellvyn och välja Utskrift > rapport.

Se även Ändra låssystemets rapporttext.

De rapporteringsverktyg som finns tillgängliga är följande:

 • – Klicka på den här knappen för att sätta på eller stänga av sidopanelen. Sidopanelen visar en bläddringsbar lista med rapportsidor.
 • Dokumentinställningar – Klicka på det här menyalternativet för att öppna en dialogruta med inställningar, är du kan ändra dokumentinställningarna, exempelvis:
  • Pappersstorlek
  • Papperskälla
  • Orientering
  • Marginaler
 • – Klicka på den här knappen för att skriva ut rapporten på skrivaren.
 • – Klicka på den här knappen för att kopiera markerad text till klippbordet.
 • – Klicka på den här knappen för att öppna en dialogruta med inställningar, där du kan skriva in en söksträng, exempelvis nyckelnamnen i rapporten.
 • – Klicka på den här knappen för att zooma ut i rapportvyn.
 • – Klicka på den här knappen för att zooma in i rapportvyn.
 • – Använd den här listrutan för att ändra storlek på rapporten i procenttal i rapportvyn.
 • – Klicka på den här knappen för att justera rapportens bredd till bildskärmens bredd. Med andra ord, rapportens storlek ändras så att den blir så bred som möjligt i rapportvyn.
 • – Klicka på den här knappen för att justera rapportens storlek till bildskärmens storlek. Med andra ord, rapportens storlek ändras så att den en hel sida visas i rapportvyn.
 • – Klicka på den här knappen för att visa rapporten sida efter sida.
 • – Klicka på den här knappen för att visa rapporten i ett kontinuerligt flöde.
 • – Använd den här listrutan för att visa rapporten i multipel sidvy.
 • – Klicka på den här knappen för att gå till den första sidan i rapporten.
 • – Klicka på den här knappen för att gå till föregående sida i rapporten.
 • – Det här fältet visar den aktuella sidan. Du kan även skriva in önskat sidnummer i det här fältet och trycka på RETUR för att hoppa direkt till önskad sida i rapporten.
 • – Klicka på den här knappen för att gå till nästa sida i rapporten.
 • – Klicka på den här knappen för att gå till sista sidan i rapporten.
 • – Klicka på den här knappen för att avbryta föregående åtgärd.
 • – Klicka på den här knappen för upprepa den tidigare avbrutna föregående åtgärden.
 • – Klicka på den här knappen för att uppdatera vyn.
 • – Klicka på den här knappen för att använda panoreringsläget, där du kan ta tag i rapporten och flytta runt den på skärmen.
 • – Klicka på den här knappen för att använda markeringsläget, där du kan markera text i rapporten.
 • – Klicka på den här knappen för att använda snapshot-läget, där du kan markera ett område i rapporten, trycka på Ctrl+C för att kopiera det markerade området till klippbordet och trycka på Ctrl+V för att klistra in ögonblicksbilden i ett annat program.